Ny bestyrelse!

Kære forældre og spillere i AHK

 Der er generalforsamling d. 27. februar 2018 kl. 18.30 – 20.00 i Lillerødhallerne.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at møde op.

Vi er i den situation, at alle 6 medlemmer i den nuværende bestyrelse af forskellige årsager ikke ønsker at fortsætte bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt, at slå fast, at ingen medlemmer af bestyrelsen stopper på grund af uenighed, eller konflikter, men af individuelle årsager. Det tidsmæssige sammenfald ved dette for alle 6 medlemmer, er tilfældigt og har ikke dybere årsager.

Formand Jette Kruse, på valg, ønsker ikke genvalg. Jette har været utrolig glad for de 4 år hun har siddet i bestyrelsen. Det har været meget givtigt og spændende at arbejde i bestyrelsen, hun ønsker ikke at genopstille, da hun ikke længere har børn der spiller i klubben.

Næstformand Pernille Kreiser, på valg, ønsker ikke genvalg. Pernille takker for 4 rigtig spændende år i bestyrelsen, men vil gerne prioritere sin tid anderledes fremover.

Jimmy Nielsen, på valg, ønsker ikke genvalg. Jimmy har siddet i bestyrelsen i 2 år og har været glad for at bidrage, men vælger at stoppe på grund at private årsager og vil gerne lægge tiden andre steder.

Kasserer Malene Hjort, ikke på valg, udtræder af bestyrelsen på grund af manglende tid. Malene har været glad for at kunne bidrage indtil nu, men på af privat arbejdspres er opgaven blevet for tidskrævende.

Hans Borgen, ikke på valg, udtræder på grund af flere forhold. Hans har flere private årsager til, at han ikke kan bidrage så meget som han gerne vil.

Anne Godt-Hansen, ikke på valg, udtræder af bestyrelsen fordi hun ikke længere har børn der spiller i klubben. Hun vælger at træde ud af bestyrelsesarbejdet på grund af private årsager.

Vi er alle 6 villige til at hjælpe den nye bestyrelse godt i gang med de opgaver der lige nu er i forbindelse med drift af klubben.

Hvis der mod forventning ikke opstiller kandidater til en ny bestyrelse, vil formandsskabet indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med henblik på, at diskutere klubbens videre drift. Klubben kan ikke videreføres uden en bestyrelse, hvorfor det er vigtigt, at alle kommer og deltager i kommende generalforsamling.

Til alle de eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer, har vi valgt at skitsere hvilke opgaver der er i driften af klubben. se den her

Er der nogle, som gerne vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, så er I velkomne til at kontakte formanden (Jette Kruse) på 61393358

Brev fra bestyrelsen

Brev fra bestyrelsen

Trænger Allerød håndboldklub til et løft? Ja, det synes vi i bestyrelsen. Vi vil gerne holde flere fælles arrangementer, tage til gode stævner sammen, informere noget mere, bruge mere tid på at udvikle vores gode trænere osv. osv.

Det kommer ikke til at ske uden flere frivillige kræfter – både i bestyrelsen, men også hænder til at føre de mange gode ideer ud i livet.

De aktive forældre, engagerede trænere gør, hvad de kan. Vi i bestyrelsen er lige akkurat nok til at kunne sikre driften af klubben, men heller ikke så meget mere. En håndfuld har meldt sig som frivillige til at løse konkrete opgaver. Det er dejligt, men der er brug for flere kræfter.

Det lyder som en sur pligt? Det er det også, når vi er for få til at løse opgaverne. På den anden side er det meget meningsfuldt at give en hånd med til fællesskabet. Det er også skønt at mærke anerkendelsen fra glade spillere, hvor det fedeste i verden er at overnatte i hallen eller slå katten af tønden til fastelavn.

Den 28. februar er der generalforsamling. Vores formand, Mette Melhaven stopper efter mange år på posten. Siden 2009 har hun gjort et uvurderligt arbejde for klubben og skal have et kæmpe tak for indsatsen! Klubbens kasserer Lisbet Kajus Andersen stopper også. Tak for et rigtig godt stykke arbejde til Lisbet!

Vi er 3 tilbage i bestyrelsen. Vi genopstiller, hvis der kommer 4-5 personer mere ind. Jo flere vi er, jo sjovere er det – og des mere kan vi gøre sammen. Vi har en kandidat i bestyrelsen til formandsposten. Malene Hjort har sagt ja til at stille op som kasserer.

De nye bestyrelsesmedlemmer behøver ikke have erfaring med bestyrelsesarbejde i en håndboldklub. I skal blot have lyst, gåpåmod og handlekraft. Den ideelle bestyrelsesrolle er at være koordinator for nogle opgaveområder som udføres af frivillige. Derudover er der selve driften af klubben som er bestyrelsens ansvar.

Derfor skal vi også have flere frivillige på banen for, at bestyrelsesopgaven ikke bliver for krævende. Vi mangler frivillige bl.a. til følgende vigtige opgaver:

Lotteri: Det er her, hvor klubben tjener en stor indtægt til klubben. Alle spillere sælger lodsedler. Vi har brug for 2-3, som vil gå rundt i butikkerne og spørger om de vil støtte lotteriet med nogle gevinster.

Sponsorudvalg: Vi mangler i den grad frivillige kræfter, som kan være med til at få nye sponsorer ind i klubben. Tidligere tjente vi 70.000 kr. på vores sponsorer. Nu er vi nede på 15.000 kr. Der er brug for 4-5 frivillige, som vil være med til at skaffe flere sponsorer.

Fandag: En søndag i foråret, hvor mange hold spiller hjemme – og bliver i hallen for at heppe på hinanden. Der vil være musik, speaker under kampen, indløb, kåring af kampens spiller og en masse fans. Vi har brug for 2, som gerne vil hjælpe med planlægningen af dette arrangement.

Overnatning i hallen: To gange om året vil vi gerne lave en overnatning for alle vores U10-U18 hold. Det er altid hyggeligt at have disse overnatninger. Der er brug for 2, som kan stå for den overordnede planlægning.

Kom til generalforsamlingen og giv en af os et praj, hvis I overvejer at stille op til bestyrelsen. I er meget velkomne til at ringe til os, hvis I har spørgsmål.

Rigtig god jul til alle!
Mange hilsner

Jette Nord Kruse, næstformand (tlf. 61 39 33 58)
Jimmy Skinbjerg Nielsen, bestyrelsesmedlem (tlf. 21 16 71 00)
Pernille Kreiser, bestyrelsesmedlem (tlf. 27 20 90 59)

Problemer med indmelding

Vi har desværre konstateret at flere har haft problemer med at indtaste fødselsdato ved indmeldelse.
Det er kun set når man bruger Imac  computer.
Vi beklager problemer og afventer en opdatering.
Vi henstiller til at man bruger en PC, iPhone, Android tablet, Android telefon.