Betingelser for indmeldelse i AHK

Følgende betingelser accepteres ved indmeldelse i AHK.

  • Indmeldelse er udfyldt af myndig person (forældre/værge ved børn under 18 år).
  • Indmeldelse er i foreningen Allerød Håndbold Klub og ikke til et specifikt hold.
  • Indmeldelse er derfor bindende til AHK har modtaget en udmeldelse.
  • Kontingent opkræves til udmeldelse er modtaget.
  • Oplyst mail adresse bruges i forbindelse med opkrævning af kontingent eller kvittering herfor.
  • Ved skift af mail adresse skal dette oplyses til kasseren og medlemsadministrator.
  • Ved betaling med kreditkort skal udskiftning af kort ligeledes meldes til kasseren og medlemsadministrator.