Author Archives: Tim Tyron

Har du X-factor – så kom med i ungdomsudvalget i AHK😊

Nyt -Ungdomsudvalg i AHK

Mette Melhaven & Kim Rasmussen vil i de kommende uger bruge 10 min. efter træning med hver af de forskellige ungdomshold, hvor konceptet vil blive fremlagt for dem. Dette for at de kan få lejlighed til at tænke over om dette er noget for dem.

Vision

Det er en vision for AHKs bestyrelse at skabe et fundament, hvor ungdommen er medbestemmende, så der skabes en bredere og bedre fælles forståelse mellem ledere, trænere, forældre og spillere for at fremme en god social og sportslig atmosfære i ungdomsafdelingen såvel som i resten af klubben.

Ungdomsudvalgets mission

AHKs mission er, at skabe den fedeste, sejeste, sjoveste ungdomsafdeling!

Ungdomsudvalget i AHK skal sikre god kommunikation mellem jer som spillerrepræsentanter for jeres hold, og samtidig er det målet at engagere ungdomsgruppen i forskellige beslutninger for de fælles aktiviteter, samt hvilke tilbud og tuneringer ungdomsholdene skal deltage i.

Udvalget skal som udgangspunkt bestå af 2 medlemmer fra bestyrelsen og minimum 2 spillere fra hvert hold der dække aldersgrupperne U12, U14, U16 & U18.

Der vil være 3 til 5 ungdomsudvalgsmøder om året, hvor AHK giver mad og drikke.

Arbejdet består blandt andet af følgende:

 • At beslutte hvilke fællesaktiviteter og tilbud ungdomsholdene skal deltage i.

 • At give input til AHK ’s hjemmeside og andre medier for ungdomsgruppen.

 • At hjælpe med dialog mellem holdet, træner og bestyrelsen.

 • At sikre, at ungdomsspillere som har lyst, får tilbud om at blive ungdomstræner i AHK og får træneruddannelse samt hjælp og vejledning i opstarten, af en af AHKs erfarne trænere.

 • At hjælpe med planlægning af jule- og sommerafslutning.

 • At hjælpe med input til, hvordan vi skaber ”den fedeste” klub.

Som spillerrepræsentant får du:

 • Mulighed for at være med til at bestemme, hvordan AHKs ungdomsafdeling skal udvikles.

 • Mulighed for at lære, hvordan forenings- og udvalgsarbejde i en frivillig forening fungerer, og dermed lærer du noget om, hvordan man driver en håndboldklub, og hvilke ting, der er med til at få det hele til at fungere.

Samtidig får du ansvar for:

 • At tale med dine holdkammerater, før og efter møderne, så du kan være repræsentant for hele holdet på møderne og melde tilbage til ungdomsudvalget med dit holds svar.

 • At være med til at beslutte og bestemme, hvad der er vigtigt for jer unge spillere i klubben.

 • At sikre god dialog mellem dig og dit hold, ungdomsudvalget og klubben.

 

Skulle ovenstående være noget for dig, så tag kontakt til Mette eller Kim når de er i hallen eller skriv til dem direkte eller igennem holdsport.

Vi har brug for spillerrepræsentanter, hvis ungdomsudvalget skal blive en succes.

Kontakt:

Mette.melhaven@alleroedhk.dk

Kim.rasmussen@alleroedhk.dk

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Kære spillere, trænere, dommere, sponsorer og frivillige. Tirsdag den 27. februar afholdte klubben generalforsamling.

Hele den tidligere bestyrelse trådte – helt udramatisk – af og en ny bestyrelse, på hele 10 medlemmer og en suppleant, blev valgt. Vi har konstitueret os og jeg har fået fornøjelsen af at være formand den kommende periode. Kim Rasmussen som er holdleder for U6 og U8 er næstformand. Kenn Bruun Hansen som har et barn på U8 er kasserer og Mette Melhaven som er tidligere formand for AHK er sekretær, I kan se mere om bestyrelsen på hjemmesiden – der kommer snarest kontaktoplysninger på alle. Bestyrelsen består af en god blanding af erfarne AHK’ere samt nye kræfter.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke den tidligere bestyrelse for indsatsen den seneste periode. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet og trække på deres erfaring og ledige fritid i fremtiden.

Som for alle nyvalgte bestyrelser er engagementet og entusiasmen høj. Den historisk store bestyrelsen gør at vi har flere ressourcer til rådighed og dermed kan vi også tillade os at øge ambitionerne.

Da hele bestyrelsen er nyvalgt er der noget praktik som vi forsøger at få på plads så hurtigt som muligt, så vi kan fokusere på det der i virkeligheden er drivkraften; håndbolden, klublivet samt at udvikle klubben og bygge videre på den flotte medlemsudvikling.

Vi har en ambition om at kommunikere mere på relevante platforme og vi starter med at gøre alle referater fra bestyrelsesmøder tilgængelige på hjemmesiden.

Førsteprioritet er at få træner- og holdlederstaben på plads for den kommende sæson. Vi er allerede i god dialog med potentielle emner, men vi hører meget gerne om der er nogle der er interesseret – eller kender nogle emner vi bør kontakte.

Derudover vil vi have fokus på ungdomsarbejdet og vi vil introducere et ungdomsudvalg hvor vi involvere spillere fra ungdomsafdelingen. Ungdomsudvalget vil være talerør ind i klubben for at sikre at vi kan tilbyde de unge medlemmer det der skal til for at fastholde dem. Det er herfra at vi skal rekruttere fremtidige trænere, dommer, frivillige og seniorer!

Vi vil den kommende periode komme med flere tiltag – og holde jer orienteret. Vi hører også gerne jeres input ligesom vi endnu engang vil opfordre flest mulig til at melde sig som frivillig i det omfang familie- og arbejdsliv tillader det. Der er masser af små og store opgaver – og det er de frivillige kræfter der bærer klubben og ånden i AHK.

Jeg og resten af bestyrelsen ser frem til at være en aktiv del af AHK.

De bedste hilsener

Peter Lilja
Formand