AHK Medie politik

AHK Politik for billeder og video på klubbens medier.

Følgende retningslinjer skal følges ved brug af klubbens medier.

Opslag på sociale medier er en større og større del af hverdagen.
AHK vil meget gerne give et indblik i klubbens aktiviteter og klubliv, underbygget af billeder.

Den primære del af billederne vil bestå af situationsbilleder der beskriver en stemning eller en situation.

Ved indmeldelse tager det enkelte medlem stilling til, om der må bruges billeder på vores medier.
Denne besked videregives til holdets træner, som skal forvalte dette.

Der vil dog kunne forekomme situationsbilleder, hvor et medlem kan optræde i baggrunden.
Den der ligger billeder eller video op, har ansvaret for at indholdet på billedet er I orden.

–          Er der nogen med i det primære motiv som ikke ønsker dette.

–          Er der nogen der fremstilles i en uheldig position, udtryk eller
stødende i det primære og sekundære motiv.

Bliver der mod forventning lagt billeder op af nogen, som ikke ønsker dette, eller billeder/video, som fremstiller medlemmer eller andre i situationer der ikke ønskes, skal en fra bestyrelsen kontaktes.

Vi vil hurtigst muligt fjerne billederne.

Facebook og hjemmeside.
Det er kun et begrænset antal trænere der har mulighed for at ligge billeder og video op.
Disse personer er bekendt med denne politik.
Dog kan besøgende (forældre og andre) også ligge opslag op i den sekundære del af facebook siden, hvor denne politik også forventes overholdt.

Annoncer og opslag.
Hvis der bruges billedmateriale i forbindelse med annoncer eller opslag, vil dette altid kun ske med tilladelse fra dem der måtte være med på disse.