Nyhedsbrev fra bestyrelsen

By | 8. marts 2018

Kære spillere, trænere, dommere, sponsorer og frivillige. Tirsdag den 27. februar afholdte klubben generalforsamling.

Hele den tidligere bestyrelse trådte – helt udramatisk – af og en ny bestyrelse, på hele 10 medlemmer og en suppleant, blev valgt. Vi har konstitueret os og jeg har fået fornøjelsen af at være formand den kommende periode. Kim Rasmussen som er holdleder for U6 og U8 er næstformand. Kenn Bruun Hansen som har et barn på U8 er kasserer og Mette Melhaven som er tidligere formand for AHK er sekretær, I kan se mere om bestyrelsen på hjemmesiden – der kommer snarest kontaktoplysninger på alle. Bestyrelsen består af en god blanding af erfarne AHK’ere samt nye kræfter.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke den tidligere bestyrelse for indsatsen den seneste periode. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet og trække på deres erfaring og ledige fritid i fremtiden.

Som for alle nyvalgte bestyrelser er engagementet og entusiasmen høj. Den historisk store bestyrelsen gør at vi har flere ressourcer til rådighed og dermed kan vi også tillade os at øge ambitionerne.

Da hele bestyrelsen er nyvalgt er der noget praktik som vi forsøger at få på plads så hurtigt som muligt, så vi kan fokusere på det der i virkeligheden er drivkraften; håndbolden, klublivet samt at udvikle klubben og bygge videre på den flotte medlemsudvikling.

Vi har en ambition om at kommunikere mere på relevante platforme og vi starter med at gøre alle referater fra bestyrelsesmøder tilgængelige på hjemmesiden.

Førsteprioritet er at få træner- og holdlederstaben på plads for den kommende sæson. Vi er allerede i god dialog med potentielle emner, men vi hører meget gerne om der er nogle der er interesseret – eller kender nogle emner vi bør kontakte.

Derudover vil vi have fokus på ungdomsarbejdet og vi vil introducere et ungdomsudvalg hvor vi involvere spillere fra ungdomsafdelingen. Ungdomsudvalget vil være talerør ind i klubben for at sikre at vi kan tilbyde de unge medlemmer det der skal til for at fastholde dem. Det er herfra at vi skal rekruttere fremtidige trænere, dommer, frivillige og seniorer!

Vi vil den kommende periode komme med flere tiltag – og holde jer orienteret. Vi hører også gerne jeres input ligesom vi endnu engang vil opfordre flest mulig til at melde sig som frivillig i det omfang familie- og arbejdsliv tillader det. Der er masser af små og store opgaver – og det er de frivillige kræfter der bærer klubben og ånden i AHK.

Jeg og resten af bestyrelsen ser frem til at være en aktiv del af AHK.

De bedste hilsener

Peter Lilja
Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *